Hledejte nejekonomičtější lety

maledivy cs a elektrické pole wikipedia

Elektrické pole – Ontola

cs | Přihlásit ... Elektrické pole. 1. Jakou práci vykoná elektrická síla v homogenním el. poli o intenzitě 1000 V.m^-1 při přemístění částice o náboji 2 mikroculombů do vzdálenosti 20 cm kolmo ve směru intenzity? 2. Intenzita elektrického pole mezi

Sporáky -

elektrické, sklokeramické, 50 cm, 85.8 cm, 60 cm, Horký vzduch. Praktický časovač, světelný indikátor zbytkového tepla, snadná údržba, energetická úspora, účelný design, to vše a mnohem víc vám nabídne tento model elektrického sporáku.

Elektrický dipól – Wikipedie

Elektrický dipól vzniká, pokud kladné a záporné náboje nejsou v prostoru stejně rozmístěny. Nejjednodušším a typickým příkladem dipólu je dvojice opačných nábojů od sebe vzdálených o malou vzdálenost vzhledem ke vzdálenosti, ve které tyto náboje vytv

Elektrotechnika– Wikipedie

Elektrotechnika je vědní a technický obor, který se zabývá technickými aplikacemi elektromagnetismu, mimo jiné výrobou, rozvodem a přeměnou elektrické energie v jiné druhy energie, konstrukcí sdělovacích, zabezpečovacích, výpočetních a jiných elektri

Elektromotor - DBpedia

Elektromotor je elektrický stroj, který slouží k přeměně elektrické energie na mechanickou práci. Drtivá většina současných elektromotorů jsou indukční stroje, které využívá silové účinky magnetického pole.

typy kondenzátorů - Capacitor types - qwe.wiki

Tentočlánek je o komerčních diskrétních kondenzátorů jako obvyklých prvků pro použití v elektronických zařízeních. Pro fyzikální jev, viz kapacitní odpor.Pro vysvětlení jednotek měření kapacity, viz Farad.

Cyklotron– Wikipedie

Elektrické pole mezi duanty působí vždy takovým směrem, aby zvýšilo rychlost částic. Kinetická energie urychlené částice může po mnoha obězích dosáhnout hodnoty až 50 MeV. U cyklotronu je magnetické pole využíváno pouze k vedení svazku částic a nikol

Dielektrikum– Wikiverzita

Význam pojmu dielektrikum znamená, že se jedná o prostředí, které má určitou permitivitu, tj. nechá ze polarizovat a vytváří vnitřní elektrické pole, které působí proti směru vnějšího elektrického pole. Elektrické vlastnosti dielektrik . Základními e

Elektromagnetická interakce – WikiSkripta

Elektromagnetické pole je fyzikální pole, které odpovídá míře působení elektrické a magnetické síly v prostoru. Skládá se tedy ze dvou fyzikálně propojených polí – elektrického a magnetického. Ačkoli elektromagnetické pole je nekonečné, obvykle se uv

Elektrický proud – Wikipedie

Elektrický proud je uspořádaný pohyb nosičů elektrického náboje.Stejnojmenná fyzikální veličina, obvykle označovaná I, a její jednotka je ampér (A), vyjadřuje množství elektrického náboje prošlého za jednotku času daným průřezem.. V úvahách se často

Nejrozsáhlejší online výběr letenek

Nejnižší cena zaručená

Desítky tisíc spokojených klientů

Výhodné lety za vynikající ceny

Pořiďte si nejvýhodnější letenky do míst, které vás okouzlí krásou nebo neobvyklostí.

Prozkoumat letenky